Demokrasi

0
210

Bir yönetim tarzı veya felsefesi olarak demokrasi, toplumların yönetilmesinde, toplum içinde yaşayan insanların hak ve özgürlüklerine yaptığı atıflar dolayısıyla uzun yıllardır en önemli siyasal sistemlerden birisi olmuştur.

En genel anlamda siyasal iktidarın seçim ile başa geldiği bir yönetim tarzını anlatan ve halkın iktidarı ile eşitlik vurgusu ağır basan demokratik sistemlerin geçmişi oldukça eskilere dayanmaktadır. Şüphesiz bu uzun tarihsel süreç boyunca demokrasi hem teoride hem de pratikte oldukça çeşitlilik göstermiştir.

Günümüzde ise neredeyse her türlü siyasal sistemin demokrasi kavramı çerçevesinde ya da ondan referans alınarak tartışıldığı söylenebilir. Bir siyasal sistem olarak demokrasinin uygulanabilirliği noktasında ise devletlerin sahip olduğu bürokratik örgütlenmeler önemli yer tutmaktadır.

Teorik olarak, belirli kurallar önünde herkese eşit davranan ve gayrişahsilik iddiasında olan bürokrasinin güçlü olduğu yönetimlerde demokrasinin daha düzgün işleyeceğine inanılır.

Ayrıca seçilenler ve atananlar arasındaki uyum da demokrasiye ulaşmanın temel koşullarından birisi olmaktadır.

Ancak pratikte bürokrasi ve siyaset arasındaki ilişkinin uyumdan ziyade çatışmaya daha eğilimli olduğu söylenebilir. Diğer bir taraftan demokrasinin uygulanmasında ön koşullardan birisi olarak görülen bürokrasi belirli durumlarda demokrasi önündeki asıl engel haline gelebilmektedir.

Bandırma Basın