Kiracı hakları nelerdir?

0
138

Kiracıların sahip oldukları haklar Borçlar Kanunu kapsamındaki Kira Sözleşmesi bölümünde yer alır.

En önemli kiracı hakları arasında kontrat süresi dolmadan ev sahibinin kiracıyı evden çıkaramaması yer alır. Sözleşme bitiminden önce çıkarmak içinse en az bir ay önceden kiracıya ihbar verilmelidir. Aksi durumda kontrat otomatik olarak yenilenir ve sözleşme süresiz niteliği kazanır.

Kiracı bulunduğu evi kısmen ya da tamamen bir başkasına kiraya verebilir. Bu durumda mutlaka ev sahibi ile görüşmesi ve ortak bir karara vermesi gerekir. Ayrıca kiracının yaptığı bu işlemin ev sahibine zarar verici nitelikte olmaması gerekir.

Bandırma Basın