Kral öldü yaşasın yeni kral!

0
56

Türkiye’de AKP ile değişen, siyasi konjonktür ve onun iktidar olma yolunda uygulamaya koyduğu tüm paradigmalar, şehrimiz Bandırma’da da karşılık buluyor, dönemin eski Belediye Başkanı Sedat Pekel’in ortaya koyduğu “Bandırma Partisi” yaklaşımı ile siyasete yeni bir boyut geliyordu.

Neydi bu boyut?

Siyaset ve politikanın dışında, Ticaret Odası, Borsa, Odalar, Zengin İş Adamları ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının dahil edildiği “Bandırma Partisi” oluşumu ile siyaset, Bandırma’da partili, partisiz ve tüm partilerin ortak konsensüsü ile politika üreterek, ortak bir paydada buluşuyor, Bandırma siyasetini, ticaretini, sporunu, kısaca her türlü nüvesini “Bandırma Partisi” söylemi ile dizayn ediyordu.

Bu gün “Siyaset” diğer yerlerde olduğu gibi, Bandırma’da da, artık ideoloji, ilkeler ve partidaşlık kavramının dışında yapılan, “eylemsel düşünce” çeşidinden öte gidemeyen, ama “Bandırma Partisi” ile şehrin tüm katmanlarına nüfus ederek, kişilerin adeta oyun alanı haline geliyordu.

Bandırma Partisi, siyaseti, sporu, ticareti, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri dizayn ederek, kendine yeni bir alan yarattı ve bugünkü konumuna geldi. Her meyveden birer adet koy sepete misali!

Bakmayın siz, parti içinde partililerin seçim dönemlerinde, soğuk savaş dönemi gibi kutuplaştıklarına, iktidar ve iktidarın nimetleri ile donanmış yapı ve yapıların oluşumu, belli güçlerin ve merkezlerin desteklediği yine menfaat alanları bugün “Meta” denilen sermaye ve paranın gücü ile toplum dizayn edildi.

Bu eşitsizliği, dengesizliği yaratan, hatta partisel anlamda, ideoloji ve ilkeleri ortadan kaldıran yapının dayandığı en büyük güçte, maalesef “Koltuk Gücü” olarak karşımıza çıkıyor.

Koltuğu ele geçirenin gücü,

Gücü eline geçiren, siyaseti ve sistemi belirliyor.

Gerek dünya, gerek ülkemiz, gerekse Bandırma’da siyaset alanı “güce tapanların dünyası” konumuna geldi, ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak yaşadığı bu konjonktürde.

Neden?

Çünkü siyaset, siyaset olmaktan çıktı ve güçlülerin, zenginlerin oyun alanı haline gelip, yine gücü eline geçirdikleri andan itibaren, kendi dizaynlarını kendilerinin yaptığı ve insanların yine bugünkü konjonktürde, ihtiyaçları, beklentileri, rant kaygısı, mevki ve makam hevesi ile birlikte menfaat çatışmaları insanları da değiştirerek, gücün emrinde oyuncak konumuna getirdi.

Herkez bu durumda gücü eline geçirenin dizayn ettiği bu dünyada, ideolojiden uzak ama tamamen menfaat ağırlıklı bu sistemde kendilerine yer bulabildiler. Fakat yine partisel ve politika anlamında yerinde duranlar, her türlü sonucu kabul edenler, ilkesel davrananlar ise yenilgiyi bile bile “Meta’ya” yani sermaye ve paraya direnerek, mağlup ta olsalar, kendilerinden ödün vermediler.

Bugün düzenin sopası “Meta” oldukça,

Sermaye her şeyin yönünü değiştirebiliyor.

Bu sistemde, ideoloji, partidaşlık, felsefe, doktrin ve arkadaşlık yok.

Yine bu sistemde, sistemi belirleyen “Koltuk”

Bu gün dünya, ülkemiz ve Bandırma; yaratılan Bandırma Partisi kavramı ile sanayi, ticari, iktisadi güçlerin kontrolündeki kişi ve kurumların dizayn ettiği bir şehir durumunda.

Ne zamana kadar?

Nereye kadar?

Seçimlere kadar!

Yani bugün “Kral öldü yaşasın yeni kral” derken,

Krallık; seçimlerde eski kralı yenecek yeni kralın koltuk gücünü alan kadar!

Alt tarafı bir koltuk demeyin,

“KOLTUK”

Siyaseti, politikayı, ideolojiyi, doktrinleri, ilkeleri, felsefeleri, hatta demokrasiyi ve tüm normları çöpe attı.

Herkes, sandığa gidip özgür iradesi ile oy verdiğini zannetse bile, kendi özgür iradesi dışında belirlenen isimlere, gruplara oy verdiği için burada demokrasi değil; koltuk gücünün yarattığı “Meta gücü” yani sermaye ve para gücü, sitemin belirleyicisi konumuna geldi.

Hatta birbirinden kopartarak, karşıt gruplar yarattı.

Bugün artık;

İdeoloji out!

Koltuk in!

Meta yani sermaye ise güç…

O nedenle; Kral öldü yaşasın yeni Kral..!

Esen kalın.

canemregundem.com

Bandırma Basın